แนะรัฐลงทุนสาธารณูปโภคแทนประชาวิวัฒน์

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายพรายพล คุ้มทรัพย์ อาจารย์ ม.ธรรมศาสตร์ และนักวิชาการเศรษฐศาสตร์ ด้านพลังงาน เปิดเผยถึงกรณีที่รัฐบาลเตรียมพิจารณาต่ออายุนโยบายประชาวิวัฒน์ว่า รัฐบาลควรยกเลิกการใช้นโยบายดังกล่าว โดยเฉพาะการตรึงราคาน้ำประปา ไฟฟ้า และก๊าซปิโตรเลียมเหลว หรือ LPG ซึ่งทำให้รัฐบาลเสียงบประมาณหลายหมื่นล้านบาท ในการดูแลประชาชน และควรนำงบประมาณไปใช้ในการพัฒนาประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการลงทุน การพัฒนาระบบการศึกษา และสาธารณูปโภคพื้นฐาน เนื่องจากขณะนี้ภาพรวมเศรษฐกิจไทยฟื้นตัวขึ้นแล้ว เห็นได้จากตัวเลขการว่างงานที่ลดลง และประชาชนมีรายได้มากขึ้น

ส่วนการแยกราคาก๊าซ LPG เป็น 2 ราคา โดยการลอยตัวในภาคอุตสาหกรรม และการตรึงราคาในภาคขนส่งและครัวเรือน นายพลายพล มองว่า รัฐบาลควรตรึงราคา LPG เฉพาะภาคครัวเรือนเท่านั้น ซึ่งแนวทางที่ถูกต้อง คือ ควรใช้วิธีการแจกคูปองให้กับประชาชนที่มีรายได้น้อย โดยอิงจากฐานผู้ใช้ไฟต่ำกว่า 90 หน่วยต่อเดือน