สนุกสายเปย์ แม่ฉันต้องได้!

86.11ไม่เห็นด้วยเพิ่มเงินเดือนสส.-สว.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

หาดใหญ่โพล โดยสำนักวิจัยและพัฒนา ม.หาดใหญ่ สำรวจความคิดเห็นของประชาชนใน 14 จังหวัดภาคใต้ ต่อมาตรการค่าครองชีพของรัฐบาล และการฉลองปีใหม่ จาก 1,098 ตัวอย่าง โดยเรื่องของการปรับเพิ่มเงินเดือนให้แก่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา ส่วนใหญ่ร้อยละ 86.11 ไม่เห็นด้วย รวมถึงประเด็นการนำภาษีท้องถิ่น ไปเพิ่มเงินเดือนให้แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล ส่วนใหญ่ร้อยละ 81.19 ไม่เห็นด้วยเช่นกัน

ส่วนการปรับขึ้นค่าแรงรายวันขั้นต่ำของผู้ใช้แรงงาน 8-17 บาทต่อวัน ส่วนใหญ่ร้อยละ 74.47 เห็นด้วย ส่วนปัญหาที่ต้องการให้รัฐบาลแก้ไขอย่างเร่งด่วนที่สุด ร้อยละ 28.10 เห็นว่า ควรลดภาษีการนำเข้าสินค้า รองลงมาเป็นการลดราคาสินค้า เช่น หมู ไข่ไก่ และน้ำตาล ส่วนแนวทางในการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ ที่ควรนำมาใช้มากที่สุด ร้อยละ 35.60 เห็นว่าควรใช้มาตรการปรับภาษีนำเข้าสินค้าทุกชนิด และลดภาระของประชาชน สำหรับประเด็นการฉลองปีใหม่ ร้อยละ 85.44 กับการซื้อเหล้าเป็นของขวัญ ส่วนพรที่ประชาชนต้องการให้เกิดขึ้น ในปี 2554 มากที่สุด ร้อยละ 29.61 ระบุว่า ต้องการให้ประชาชนในประเทศมีความสามัคคีปรองดองกัน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ การเมือง