พงศ์โพยมชี้ไม่ขึ้นเงินอบต.ไม่เหลื่อมล้ำ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายพงศ์โพยม วาศภูติ อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย และ 1 ในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ชุดที่มี นายอานันท์ ปันยารชุน เป็นประธาน เปิดเผยสำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. โดย กล่าวถึงปัญหากรณีที่รัฐบาลขึ้นเงินค่าตอบแทน ส.ส. ส.ว. และเงินเดือนข้าราชการ โดยยังไม่มีการขึ้นเงินค่าตอบแทนให้ กลุ่มผู้บริหารท้องถิ่น จนส่งผลให้เกิดการทักท้วง และขู่ชุมนุมกดดัน โดย นายพงศ์โพยม ระบุว่า ความขัดแย้งในประเทศชาติ ที่ผ่านมานั้น แม้ส่วนหนึ่งเกิดจากความเหลื่อมล้ำ ในสังคม แต่การที่รัฐบาลขึ้นเงินค่าตอบแทนให้ กลุ่มข้าราชการ ส.ส. ส.ว. และยังไม่ขึ้นให้ กลุ่มผู้บริหารท้องถิ่นนั้น ไม่ใช่เป็นเรื่องของความเหลื่อมล้ำจนเกิดความแตกแยก แต่เป็นเพราะผู้บริหารท้องถิ่น อาจไม่เข้าใจในจุดประสงค์ของการทำงาน ซึ่งในฐานะที่ตนเองเคยใกล้ชิดมาก่อน อยากบอกว่าผู้ที่ทำงานบริหารท้องถิ่นนั้น ไม่ใช่ข้าราชการ แต่เป็นกลุ่มคน ที่อาสาเข้ามาทำงานเพื่อท้องถิ่นของตนเอง โดยมีอาชีพหลัก เป็นทุนเดิมอยู่ก่อนแล้ว เงินงบประมาณที่ใช้จ่าย รวมถึงเงินเค่าตอบแทนต่างๆ ก็เป็นเงินงบประมาณในส่วนที่ ท้องถิ่น แต่ละแห่ง จะได้รับ หากมีการปรับขึ้นเงินค่าตอบแทน ก็ต้องส่งผลกับงบประมาณที่จะใช้พัฒนาท้องถิ่นตนเองด้วยที่อาจต้องลดทอนลงไป และอยากให้มองว่าเงินงบประมาณท้องถิ่นทั้งประเทศนั้นแม้ว่าจะมีถึงกว่า 3 แสนล้านบาท ต่างหากที่ไม่เกี่ยวข้องกับส่วนอื่น แต่ก็ถือเป็นเงินภาษีของคนทั้งประเทศ ดังนั้นการที่ผู้บริหารในกระทรวงมหาดไทย บางคน คิดว่าเงินส่วนดังกล่าว เป็นเรื่องของท้องถิ่นที่ไม่เกี่ยวกับ ผู้อื่นนั้น ถือว่าไม่ถูกต้อง เพราะเป็นเงินของคนทั้งประเทศ

ส่วนการขึ้นงเนเดือนให้กับ ส.ส. ส.ว. ที่ถือว่าเป็นผู้อาสามาทำงานเพื่อชาตินั้น อยากให้มองว่า มีความแตกต่างของการรักษาสถานภาพ และศักดิ์ศรี ของผู้แทนประชาชนที่ถือว่าอยู่ในระดับชาติ ซึ่งตนเองคงตอบไม่ได้ว่าเท่าไหร่ จึงจะพอดีกับสถานะ แต่ด้วยความเป็นภาพใหญ่ของประเทศอาจมีความจำเป็นมากกว่า