ประวัติ สันติ พร้อมพัฒน์ รมช.สาธารณสุข ผู้เป็นอดีต รมช.คลัง รัฐบาลประยุทธ์

ประวัติ สันติ พร้อมพัฒน์ รมช.สาธารณสุข ผู้เป็นอดีต รมช.คลัง รัฐบาลประยุทธ์

ประวัติ สันติ พร้อมพัฒน์ รมช.สาธารณสุข ผู้เป็นอดีต รมช.คลัง รัฐบาลประยุทธ์
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

ประวัติ สันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงสาธารณสุข

นายสันติ พร้อมพัฒน์ เกิดเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2495 เคยดำรงตำแหน่งรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ในรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ทั้งนี้ นายสันติ เป็นบุตรของนายโซกเฮี้ยง แซ่เล้า กับนางซิวแฮ้ แซ่ลิ้ม สมรสกับนางวันเพ็ญ พร้อมพัฒน์(สกุลเดิม ทองแถม) มีบุตรด้วยกัน 2 คน

ประวัติการศึกษา

สันติ พร้อมพัฒน์ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต(รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ.2545 ส่วนระดับปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ.2547 และผ่านการอบรมหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 11 (พ.ศ.2549-2550) อีกทั้ง ยังได้รับปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ในปี 2552

เส้นทางการเมือง

นายสันติเข้าสู่การทำงานทางการเมือง โดยการเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในพ.ศ.2537 ของรัฐบาลพล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ และเป็นกรรมการบริหารพรรคความหวังใหม่ จากนั้นได้สมัครเข้ารับเลือกตั้ง และเป็น ส.ส.จังหวัดเพชรบูรณ์ 2 สมัย คือ ปี 2538 และ2539

ต่อมาได้ย้ายเข้ามาร่วมกิจกรรมกับพรรคไทยรักไทย และลงสมัครในระบบบัญชีรายชื่อในปี 2548 และระบบสัดส่วนพรรคพลังประชาชนในปี 2550 กระทั่งได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในรัฐบาลนายสมัคร สุนทรเวช และรัฐบาลของนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์

จากนั้นปี 2554 เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ปี 2556 เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ปี 2557 ถูกศาลรัฐธรรมนูญ ตัดสินให้พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี เนื่องจากมีส่วนเกี่ยวข้องโยกย้ายนายถวิล เปลี่ยนศรี จากตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ

ต่อมาปี 2561 ได้ย้ายมาสังกัด พรรคพลังประชารัฐ พร้อมกับสมาชิกกลุ่มสามมิตร

ในปี 2562 นายสันติ ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ในรัฐบาลของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา และในวันที่ 3 เมษายน 2565 ได้รับตำแหน่งเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ ต่อมาวันที่ 29 กรกฎาคม 2566 ได้รับแต่งตั้งเป็นรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ

และวันที่ 2 กันยายน 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี นายสันติ พร้อมพัฒน์ ดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข คนปัจจุบัน

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook