สำราญ ชี้ธิดาเหมาะทำหน้าที่แกนนำแดง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสำราญ รอดเพชร ในฐานะแกนนำ กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย กล่าวถึง การรับตำแหน่ง รักษาการประธาน กลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ หรือ นปช. ของนางธิดา ถาวรเศรษฐ์ ว่า ถือเป็นผู้ที่เหมาะสมที่สุด สำหรับสถานการณ์ในขณะนี้ ที่กลุ่มคนเสื้อแดงถูกลดพลังลงไปมาก และเพื่อประคับประคองกลุ่มคนเสื้อแดงที่เหลือไว้ โดยมองว่า แนวทางของกลุ่มคนเสื้อแดง หลังจากนี้ คงไปเป็นในลักษณะที่ไม่รุนแรง เพราะ นางธิดา เคยเป็นนักเคลื่อนไหวเก่า น่าจะรู้บทเรียนที่ผ่านมาว่า การใช้ความรุนแรง จะไม่ได้รับการยอมรับจากสังคม

นายสำราญ ยังกล่าวย้ำว่า กลุ่มพันธมิตรฯ ยังคงยืนยันการเดินหน้าเคลื่อนไหวคัดค้าน การให้ความเห็นชอบร่างบันทึกข้อตกลง หรือ MOU ปี 2543 โดยขณะนี้ อยู่ระหว่างการเดินสายจัดสัมมนาให้ความรู้ความเข้าใจ กับประชาชนทั่วทุก
ภาคของประเทศ พร้อมกับได้จัดทำหนังสือ 33 ประเด็นถาม-ตอบ ราชอาณาจักรไทยกำลังจะเสียดินแดน 100,000 เล่ม แจกจ่ายให้กับประชาชน ก่อนที่จะมีการชุมนุมใหญ่ เพื่อแสดงจุดยืนคัดค้าน ในวันที่ 25 ม.ค. ที่บริเวณสะพาน
มัฆวานรังสรรค์