สนุกสายเปย์ แม่ฉันต้องได้!

กรณ์ ชี้ ขึ้นเงินอบต.ไม่กระทบงบท้องถิ่น

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายกรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ตนได้รายงานผลการหารือร่วมกันระหว่างกระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ และกระทรวงมหาดไทย ต่อนายกรัฐมนตรี ในเรื่องการขึ้นเงินเดือนให้กับ องค์การบริหารสวนตำบล หรือ อบต.แล้ว โดยได้รับรายงานความเห็นชอบจาก กรมบัญชีกลาง และ นายมั่น พัธโนทัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ว่า ผลการศึกษากรณีการปรับขึ้นเงินเดือน ในภาพรวมมีความสมเหตุสมผล รวมทั้งไม่กระทบกับงบประมาณการพัฒนาท้องถิ่นของ อบต. ตามที่นายกรัฐมนตรี แสดงความเป็นกังวล เพราะใช้ต้นทุนเงินเดือนเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.5 เมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายโดยรวมของ อบต. รวมทั้งการเสนอขอปรับขึ้นเงินเดือนให้ อบต. เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 9.5 ซึ่งในส่วนของ นายก อบต. มีการเสนอขอปรับขึ้นสูงสุด อยู่ที่ร้อยละ 70 ทั้งนี้จะมีการนำข้อสรุปให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป ส่วนกรอบเวลาที่เหมาะสม ในการปรับขึ้นเงินเดือน อบต.นั้น ขึ้นอยู่กับกระทรวงมหาดไทย ว่าจะให้มีผลขึ้นในวันที่ 1 ม.ค. 2554 หรือ วันที่ 1 เม.ย. 2554 โดยยืนยันว่า การพิจารณาของกระทรวงการคลัง เป็นไปตามข้อเท็จจริง ไม่เกี่ยวกับกระแสการเคลื่อนไหวกดดันของกลุ่ม อบต.

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง