นายกฯเล็งสรุปแผนประชาภิวัฒน์เป็นของขวัญ

นายกฯเล็งสรุปแผนประชาภิวัฒน์เป็นของขวัญ

นายกฯเล็งสรุปแผนประชาภิวัฒน์เป็นของขวัญ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังเป็นประธานพิธีปิดงาน ระดมสมองปฏิบัติการประชาวิวัฒน์คิดนอกกฎบริหารนอกกรอบว่า ตนพอใจผลการระดมสมองครั้งนี้ เนื่องจากหลายปัญหาสามารถหาคำตอบได้ พร้อมมั่นใจจะได้ข้อสรุปที่ดี เหมาะสมเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน และเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิรูปประเทศ ในการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ ซึ่งเมื่อนำไปปฏิบัตินั้น ตนเชื่อว่าจะมีสิ่งดีเกิดขึ้น โดยหลังจากนี้ ถือเป็นการบ้านของรัฐบาลในการนำข้อเสนอไปปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จ ขณะที่ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนกระทรวงและท้องถิ่น จะต้องประสานการทำงานให้เกิดความสำเร็จ เพราะปัญหาของประชาชนรอไม่ได้ และหากกล่าช้าก็จะกลับไปสู่จุดเดิมของปัญหาความขัดแย้ง

อย่างไรก็ตาม ตนไม่ลืมเรื่องความดีความชอบของแต่และคน ที่ร่วมงานครั้งนี้เพื่อเป็นกำลังใจ ทั้งนี้ส่วนตัวแทน แต่และกลุ่มที่จัดการระดมสมอง เรื่องแก้ไขปัญหาค่าครองชีพและเศรษฐกิจนอกระบบ ได้ส่งมอบรายงานสรุปให้กับ นายกฯ ขณะเดียวกัน นายกฯ ได้มอบประกาศนียบัตร ให้แก่ผู้ร่วมระดมสมองแต่ละกลุ่มทั้ง 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มค่าครองชีพอาหาร กลุ่มพลังงาน กลุ่มเศรษฐกิจนอกระบบ กลุ่มจักรยานยนต์รับจ้าง หาบเร่แพงลอย กลุ่มความปลอดภัยสวัสดิการอาชีพ และการเข้าถึงแหล่งทุน


ขณะที่ นายกรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ตนได้รายงานผลการหารือร่วมกันระหว่างกระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ และกระทรวงมหาดไทย ต่อนายกรัฐมนตรี ในเรื่องการขึ้นเงินเดือนให้กับ องค์การบริหารสวนตำบล หรือ อบต.แล้ว โดยได้รับรายงานความเห็นชอบจาก กรมบัญชีกลาง และ นายมั่น พัธโนทัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ว่า ผลการศึกษากรณีการปรับขึ้นเงินเดือน ในภาพรวมมีความสมเหตุสมผล รวมทั้งไม่กระทบกับงบประมาณการพัฒนาท้องถิ่นของ อบต. ตามที่นายกรัฐมนตรี แสดงความเป็นกังวล เพราะใช้ต้นทุนเงินเดือนเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.5 เมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายโดยรวมของ อบต. รวมทั้งการเสนอขอปรับขึ้นเงินเดือนให้ อบต. เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 9.5 ซึ่งในส่วนของ นายก อบต. มีการเสนอขอปรับขึ้นสูงสุด อยู่ที่ร้อยละ 70 ทั้งนี้จะมีการนำข้อสรุปให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป ส่วนกรอบเวลาที่เหมาะสม ในการปรับขึ้นเงินเดือน อบต.นั้น ขึ้นอยู่กับกระทรวงมหาดไทย ว่าจะให้มีผลขึ้นในวันที่ 1 ม.ค. 2554 หรือ วันที่ 1 เม.ย. 2554 โดยยืนยันว่า การพิจารณาของกระทรวงการคลัง เป็นไปตามข้อเท็จจริง ไม่เกี่ยวกับกระแสการเคลื่อนไหวกดดันของกลุ่ม อบต.