พณ.จ่อตรึงราคาสินค้าต่ออีก3เดือน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางพรทิวา นาคาศัย รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ในสัปดาห์หน้าทางกระทรวงพาณิชย์ จะเชิญผู้ประกอบการผลิตสินค้าทุกกลุ่ม มาหารือในการขอความร่วมมือตรึงราคาสินค้าต่อไปอีก 3 เดือน หลังจากการสิ้นสุดการขอความร่วมมือไว้เดิมในช่วงสิ้นปี ซึ่งในเบื้องต้นผู้ประกอบการส่วนใหญ่ ร้อยละ 90 พร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการตรึงราคาสินค้าไว้ ทั้งสิ้นค้าของใช้ประจำวัน สินค้าอุปโภคบริโภค และในส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 10 อาทิ สินค้าปุ๋ยยูเรีย เหล็ก และสินค้าที่ต้องนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ จะมีการพิจารณาตามความเหมาะสมอีกครั้ง

นอกจากนี้ในส่วนของสินค้าปาล์มน้ำมัน ซึ่งยังไม่อนุญาตให้มีการปรับราคาจำหน่ายปลีกเพิ่มขึ้นนั้น จะมีการตรวจสอบสต็อกอย่างเข้มงวด และหากยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาการกักตุนสต็อกได้ อาจพิจารณานำสินค้าน้ำมันปาล์ม
บรรจุขวด เป็นสินค้าควบคุมต่อไป