การบินไทย รับมีความเสี่ยงจากราคาน้ำมัน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายปิยะสวัสดิ์ อมรานันท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทการบินไทยจำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ จำกัด ได้เพิ่มอันดับเครดิตองค์กรของการบินไทย เป็นระดับ A+ จากเดินที่อยู่ในระดับ A เนื่องจาก สถานะการเงินที่ปรับตัวดีขึ้น จากความสำเร็จในการเพิ่มทุน เดือน ก.ย. ปี 2553 ประกอบกับผลประกอบการที่ปรับตัวดีขึ้น จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกและผลจากโครงการลดค่าใช้จ่าย

ทั้งนี้ การบินไทย ยังมีความเสี่ยงในเรื่องของราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ผันผวน รวมถึง ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่กระทบต่อธุรกิจสายการบิน เช่น โรคระบาด การก่อการร้าย และความไม่สงบทางการเมือง รวมถึง การแข่งขันที่รุนแรง ทั้งจากสายการบินทั่วไปและสายการบินต้นทุนต่ำ ที่จะกดดันอัตรารายได้ต่อผู้โดยสารต่อกิโลเมตรอย่างต่อเนื่อง ทั้งในระยะกลางและระยะสั้น