ปตท.ลดราคาน้ำมันกลุ่มดีเซล30สต.พรุ่งนี้

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสรัญ รังคสิริ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การตลาดขายปลีก หน่วยธุรกิจน้ำมัน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จากการที่คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) มีมติให้ลดการเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว และน้ำมันไบโอดีเซล บี5 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2553 นั้น ปตท. ในฐานะบริษัทพลังงานแห่งชาติ จึงได้ปรับลดราคาขายปลีก น้ำมันกลุ่มดีเซล ลงทันที ตามนโยบายของคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน โดยปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว และน้ำมันไบโอดีเซล บี5 ลง 0.30 บาท/ลิตร ส่งผลให้ราคาน้ำมันขายปลีก ณ สถานีบริการน้ำมัน ปตท.ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ (17 ธ.ค. 53) เวลา 00.01 น. เป็นต้นไป ราคาเป็นดังนี้

น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 19.82 บาท/ลิตร น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 30.44 บาท/ลิตร น้ำมันแก๊สโซฮอล 95 33.84 บาท/ลิตร น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 31.34 บาท/ลิตร น้ำมันเบนซิน 91 37.64 บาท/ลิตร น้ำมันไบโอดีเซล 29.09 บาท/ลิตร น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว 29.69 บาท/ลิตร

นายสรัญ เพิ่มเติมว่า ค่าการตลาดของน้ำมันกลุ่มดีเซล ในวันนี้ ยังคงอยู่ในระดับต่ำที่ 1.15 บาท/ลิตร เนื่องจากราคาในตลาดโลก ได้ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องมากว่า 2 สัปดาห์ แต่ ปตท. ได้ชะลอการปรับขึ้นราคามาโดยตลอด ทั้งนี้ในระยะสั้น ยังมีปัจจัยที่อาจส่งผลให้ราคาน้ำมันปรับตัวเพิ่มขึ้นอีกได้ อาทิ สถานการณ์การเมืองในประเทศผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ เช่น อิหร่าน อิรัก และ ไนจีเรีย ยังคงวุ่นวายจากการก่อการร้ายซึ่งอาจจะส่งผลให้ปริมาณการผลิตน้ำมันลดลงได้ ประกอบกับสภาพอากาศหนาวเย็นในยุโรป และสหรัฐอเมริกาซึ่งทำให้ความต้องการน้ำมัน เพื่อทำความร้อนยังคงอยู่ในระดับสูง จึงขอให้ผู้บริโภควางแผนการใช้พลังงานอย่างประหยัด และคุ้มค่าที่สุด และขอให้เชื่อมั่นว่า ปตท. ได้พยายามอย่างเต็มที่ในการดูแลราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศให้อยู่ระดับที่เหมาะสม และเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายมากที่สุด