ดีเซลลด30สต.-กบง.งดเก็บเงินเข้ากองทุน

ดีเซลลด30สต.-กบง.งดเก็บเงินเข้ากองทุน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายแพทย์วรรณรัตน์ ชาญนุกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน หรือ กบง. มีมติให้งดการจัดเก็บเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ในส่วนของน้ำมัน B3 ที่จัดเก็บอยู่ 15 สตางค์ต่อลิตร และจ่ายชดเชยเพิ่มให้อีก 35 สตางค์ต่อลิตร และจ่ายชดเชยในส่วนของน้ำมัน B5 เพิ่มอีก 50 สตางค์ต่อลิตร จากปัจจุบัน ที่ชดเชยอยู่ 50 สตางค์ต่อลิตร เป็นการชดเชย 1 บาทต่อลิตร เพื่อพยุงราคาขายปลีกน้ำมันดีเซล ไม่ให้ปรับตัวสูงขึ้นเกิน 30 บาทต่อลิตร ทั้งนี้ จะส่งผลให้ราคาขายปลีกน้ำมันดีเซล หน้าสถานีบริการ พรุ่งนี้ ปรับลดลงได้ 30 สตางค์ต่อลิตร

นอกจากนี้ กบง. ยังเตรียมเสนอที่ประชุม คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ หรือ กพช. สิ้นเดือนนี้ พิจารณาอนุมัติเงิน 5,000 ล้านบาท ขึ้นมาพยุงราคาพลังงานทั้งหมด ทั้งในส่วนของน้ำมันและก๊าซ LPG ซึ่งหากราคาน้ำมันดีเซล ยังทรงตัวอยู่ระดับปัจจุบัน สามารถตรึงราคาพลังงานได้ถึง 4 เดือน