กฟผ.พร้อมเดินตามหากรัฐต่อมาตรการใช้ไฟฟรี

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์ ผู้ว่าการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. กล่าวถึง กรณีที่ภาครัฐเตรียมพิจารณามาตรการต่ออายุ ยกเว้นการจัดเก็บค่าไฟฟ้า ในส่วนประชาชนที่ใช้ไฟ ต่ำกว่า 90 หน่วย ตามมาตรการลดค่าครองชีพว่า ขึ้นอยู่กับนโยบายภาครัฐที่จะตัดสินใจ ซึ่ง กฟผ. อยู่ระหว่างการติดตาม
รายละเอียดของมาตรการดังกล่าวว่า จะออกมาในรูปแบบใด ซึ่งหากเป็นรูปแบบเดิม ที่มีการใช้เงินจากกระทรวงการคลังเข้ามาดูแล ก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อ กฟผ.

ส่วนกรณีที่ นายกรัฐมนตรี มีนโยบาย ที่จะให้ปรับลดค่าไฟฟ้าอัตโนมัติผันแปร หรือ FT ลงนั้น ผู้ว่าการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ยังไม่ทราบในเรื่องนี้ โดยปัจจุบัน กฟผ. ยังเหลือภาระจากการตรึงค่าไฟ เดิมจาก 2,000 - 3,000 ล้านบาท ซึ่งตามแผนจะสิ้นสุดลงในปีนี้