กสิกร-ไปรษณีย์ไทยเปิดบริการK-BanktoPost

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายกฤษฎา ล่ำซำ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ธนาคารได้ร่วมกับบริษัทไปรษณีย์ไทยบริการโอนเงินรับปลายทาง ที่ ไปรษณีย์ จากกสิกรไทย หรือ K-Bank to Post ซึ่งเป็นช่องทางใหม่ ที่จะทำให้ลูกค้า
สามารถโอนเงินผ่านเครื่องเอทีเอ็มของธนาคาร ที่มีกว่า 7,500 เครื่องทั่วประเทศ โดยผู้รับเงินสามารถรับเงินได้ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่ง เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า ผู้รับเงินโอน ที่อยู่ในต่างจังหวัด ซึ่งยังไม่มีสาขา และ
ตู้เอทีเอ็มของธนาคาร เปิดให้บริการ โดยปัจจุบันมีลูกค้าใช้บริการธุรกรรมการเงิน โดยการโอนเงินถึง 2 ล้านราย และส่วนใหญ่โอนผ่านเครื่องเอทีเอ็มเป็นหลัก

ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถโอนเงินได้ไม่เกิน 10,000 บาทต่อรายการ คิดค่าธรรมเนียมที่ 53 บาท สำหรับเงินโอน 1,000 บาท แรก และ 2 บาท สำหรับทุก 1,000 บาทถัดไป พร้อมระบุเลขหมายบัตรประชาชนของผู้รับเงิน ส่วนผู้รับเงินใช้หลักฐานเพียงบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรหัสอ้างอิง 8 หลัก ที่ผู้โอนแจ้งให้ผู้รับเงินทราบ ก็ติดต่อขอรับเงินได้ที่ไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ หากยังไม่มีผู้รับเงินภายใน 5 วัน ไปรษณีย์ไทย จะโอนเงินกลับเข้าบัญชีผู้โอนเงินในวันถัดไป