นายกเปิดงานรวมพลังไทยเพิ่มไอโอดีนเพิ่มIQ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน "มหกรรม รวมพลังประเทศไทย เพิ่มไอโอดีน เพิ่มไอคิว" ที่ ศูนย์การค้าสยามพารากอน โดย นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ตนขอแสดงความยินดี เนื่องจากการส่งเสริมให้ประชาชน โดยเฉพาะเยาวชน ได้รับไอโอดีน ในปริมาณครบถ้วนนั้น จะช่วยเสริมสร้างไอคิว สติปัญญา ซึ่งถือเป็นการวางรากฐานในการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ ตนรู้สึกชื่นชมอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน หรือ อสม. ที่ทำหน้าที่เป็นทูตไอโอดีน เพื่อส่งเสริม ให้ประชาชนในพื้นที่ ตระหนักถึงประโยชน์ของไอโอดีน และหันมาบริโภคอาหาร ที่มีไอโอดีนมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม นายกรัฐมนตรี พร้อมกับ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้ลงนามประกาศเจตนารมณ์ รวมพลังประเทศไทย เพิ่มไอโอดีน เพิ่มไอคิว