โอลิมปิก 2020

ครม.อนุมัติโครงการสินเชื่ออาชีพอิสระ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายวัชระ กรรณิการ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ในวันนี้ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ได้อนุมัติตามการเสนอของกระทรวงการคลัง ในการจัดทำโครงการสินเชื่อ เพื่อผู้ประกอบอาชีพอิสระรายย่อย จากผู้ประสบอุทกภัย โดยได้มอบหมายให้ ธนาคารกลางอิสลามแห่งประเทศไทย เป็นผู้ดูแลปล่อยสินเชื่อ จำนวน 500 ล้านบาท จำกัดกู้ได้ไม่เกิน รายละ 100,000 บาท โดยไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน จนถึงวันที่ 28 ก.พ. 2554

และ อนุมัติหลักการ โครงการอาสาสมัครที่ปรึกษาทางการเงินครัวเรือน หรือ โครงการหมอหนี้ ด้วยการพัฒนาบุคลากร อาสาสมัครจำนวน 88,000 คน ในการให้คำแนะนำ การจัดทำบัญชีครัวเรือนให้กับประชาชน เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการขอสินเชื่อ ให้กับสถาบันการเงินในอนาคต โดยมอบให้ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธกส. เป็นผู้สร้างอาสาสมัครทั้งหมด

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง