ไทยออยล์แนะออกมาตรการช่วยผู้ใช้LPG

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสุรงค์ บูลกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า จากกรณีที่ภาครัฐ จะนำเงินเข้าภาครวมปิโตรเลียม ไปชดเชยราคานำเข้าก๊าซปิโตรเลียมเหลว หรือ LPG นั้น มองว่าเป็นนโยบายของภาครัฐที่จะตัดสินใจใช้เงินดังกล่าว มาชดเชยส่วนต่าง การนำเข้า LPG แต่ตราบใดที่รัฐยังไม่สามารถควบคุมการใช้ LPG ในประเทศ ก็เชื่อว่าปัญหาดังกล่าวจะบานปลายอย่างแน่นอน ทั้งนี้เนื่องจากราคา LPG ในประเทศที่แตกต่างจากราคาตลาดโลกอย่างมาก ทำให้ปริมาณการใช้ LPG ในประเทศสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้รัฐต้องสูญเสียเงินเพื่อมาชดเชยส่วนต่างราคานำเข้า LPG ปีละหลายหมื่นล้านบาท ดังนั้นหากรัฐต้องการควบคุมราคา LPG เพื่อช่วยเหลือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ภาครัฐก็ควรมีการกำหนดมาตรการออกมาให้ชัดเจน ส่วนที่เหลือก็ควรให้
ใช้ราคา LPG ในราคาปกติ