กรณีตรึงราคาสินค้ายังไม่เข้าครม.วันนี้

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายฉัตรชัย ชูแก้ว โฆษกกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า การประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ กระทรวงพาณิชย์ จะยังไม่นำผลการพิจารณา การขอความร่วมมือในการตรึงราคาสินค้าออกไปอีก 3 เดือน ให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี รับทราบ เนื่องจากมีเวลาในการพิจารณาก่อนครบกำหนดการขอความร่วมมือในช่วงสิ้นปี อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ กระทรวงพาณิชย์ ได้มีการติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอย่างเข้มงวด เพื่อให้ได้ข้อมูลต้นทุนราคาสินค้า อย่างแท้จริงประกอบการพิจารณาการตรึงราคาสินค้า เพื่อไม่ให้กระทบต่อผู้บริโภค และสร้างความเป็นธรรมกับผู้ประกอบการ