สนุกสายเปย์ แม่ฉันต้องได้!

ธ.ไทยเครดิตเพื่อรายย่อยขึ้นดบ.เป็น2.00%

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายมงคล ลีลาธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย บริษัทในกลุ่มไทยประกันชีวิต เปิดเผยว่า ธนาคารมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ทั้งเงินฝากและสินเชื่อ หลังจากที่คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายจากร้อยละ 0.25 มาที่ ร้อยละ 2.00 เพื่อลดแรงกดดันเงินเฟ้อ ส่วนผลให้อัตราดอก
เบี้ยเงินฝากใหม่ ธ.ไทยเครดิตเพื่อรายย่อย ปรับเป็นดังนี้ เงินฝากประจำ 3 และ 5 เดือน อยู่ที่ร้อยละ1.75 % จากเดิมร้อยละ 1.45 % เงินฝากประจำ 6 เดือน อยู่ที่ร้อยละ 1.80 จาก เดิมร้อยละ 1.60 เงินฝากประจำ 8 และ 9 เดือน อยู่ที่ร้อยละ 1.90 จากร้อยละ 1.60 เงินฝากประจำ 12 เดือน อยู่ที่ร้อยละ 2.00 เงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่าทันใจ ฝากปั๊บ..รับดอกเบี้ยทันที ที่เปิดบัญชี ปรับขึ้นจากร้อยละ1.80 เป็นร้อยละ 2.00

ในด้านอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ-อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา (MLR) อยู่ที่ร้อยละ 7.90 ประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (MOR) อยู่ที่ร้อยละ 8.15 อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี (MRR) อยู่ที่ร้อยละ 8.40 และอัตราดอกเบี้ยลูกค้าสินเชื่อเช่าซื้อชั้นดี (MAR) อยู่ที่ ร้อยละ 7.90

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง