นายกฯถกครม.จับตาขึ้นเงินขรก.-ส.ส.-ส.ว

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เดินทางออกจากบ้านพักใน ซ.สุขุมวิท 31 เข้าทำเนียบรัฐบาล โดยในวันนี้ มีภารกิจที่สำคัญ อาทิ เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี และเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน ทั้งนี้ สำหรับวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี ที่น่าสนใจ ในวันนี้นั้น อาทิ คณะกรรมการพิจารณาเงินเดือนแห่งชาติ หรือ กงช. เสนอให้คณะรัฐมนตรี พิจารณาตามบัญชานายกรัฐมนตรี ให้ความเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกา 9 ฉบับ อาทิ ร่างพระราชกฤษฎีกา การปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการพลเรือน ข้าราชการสภาฝ่ายการเมือง เพื่อปรับบัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือน และร่างพระราชกฤษฎีกาเงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ของสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและกรรมาธิการ ที่จะปรับเพิ่มเงินประจำตำแหน่ง และเงินเพิ่มของประธาน และรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานและรองประธานวุฒิสภา ผู้นำฝ่ายค้าน ส.ส. ส.ว. พร้อมบัญชีค่าตอบแทนของประธานกรรมการและกรรมการ สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อปรับขึ้นเงินเดือน พร้อมกันทั้งระบบ

ขณะที่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือ ศอฉ. จะนำเรื่องเข้าหารือในเรื่องการยกเลิกการประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เพื่อให้นายกรัฐมนตรี ตัดสินใจว่า จะมีการยกเลิกหรือไม่ โดยการประกาศใช้จะครบกำหนด ในวันที่ 5 มกราคม 2554