SLC บุกตลาดโครงข่ายไร้สาย

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอารักษ์ ราษฎร์บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โซลูชั่น คอนเนอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ SLC ผู้ประกอบธุรกิจวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศครบวงจรสำหรับองค์กร เปิดเผยว่า บริษัทได้ทำการนำเข้าผลิตภัณฑ์ใหม่ "Firetide" จากสหรัฐฯ ซึ่งเป็นระบบโครงข่ายความเร็วสูงแบบไร้สาย เข้ามาทำตลาดในประเทศไทย โดยจะเน้นการทำตลาดเพื่อรองรับระบบโซลูชั่นต่างๆ อย่างครบวงจร อาทิ ระบบรักษาความปลอดภัยในรูปแบบของกล้องวงจรปิด และสัญญาณเตือนภัย รวมทั้งระบบ IT Infrastructure ของลูกค้าองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน