สนุกสายเปย์ แม่ฉันต้องได้!

อียูออกกฎGSPใหม่หนุนส่งออกไทยพุ่ง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ (คต.) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ทางสหภาพยุโรป ได้ออกกฎแหล่งกำเนิดสินค้าใหม่ ภายใต้ระบบสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป (GSP) โดยปรับปรุงให้มีความยืดหยุ่น และสอดคล้องกับกระบวนการผลิตของประเทศผู้รับสิทธิมากขึ้น อันจะส่งผลให้ประเทศผู้รับสิทธิฯ สามารถใช้ประโยชน์จากระบบ GSP ได้อย่างเต็มที่ ซึ่งกฎแหล่งกำเนิดสินค้าใหม่นี้ จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 เป็นต้นไป รองอธิบดีฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า เนื่องจากกฎแหล่งกำเนิดสินค้าใหม่ ภายใต้ระบบ GSP ของสหภาพยุโรปนี้ มีความยืดหยุ่นกว่ากฎฯ ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมาก กรมฯ จึงหวังว่าผู้ประกอบการไทย จะใช้ประโยชน์จากระบบ GSP มากขึ้น กรมฯ ในฐานะเป็นหน่วยงานหลัก ในการออกหนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า และกำกับดูแลการใช้สิทธิ GSP ต่างๆ ได้ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข้อมูลกฎระเบียบ หรือ ข้อกำหนดของระบบ GSP อย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งหวังให้ผู้ประกอบการไทย เร่งปรับตัวและทำความเข้าใจกฎแหล่งกำเนิดสินค้าฉบับใหม่ของสหภาพฯ เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์สูงสุดจากระบบ GSP สหภาพยุโรป

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง