สนุกสายเปย์ แม่ฉันต้องได้!

รมว.พลังงาน หนุน ใช้น้ำมัน E85

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายแพทย์วรรณรัตน์ ชาญนุกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธีเปิดจำหน่าย น้ำมัน พีทีทีบลู แก๊สโซฮอล E85 หลังสถานีบริการน้ำมัน ปตท. สาขาเกษตรนวมินทร์ว่า การเปิดจำหน่ายน้ำมันแก๊สโซฮอล E85 ครั้งนี้ นับเป็นแห่งที่ 5 ของ ปตท. ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมให้ประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร ได้เข้าถึงน้ำมัน E85 ที่มีราคาถูกกว่าราคาน้ำมันชนิดอื่น ช่วยลดการนำเข้าน้ำมันดิบจากต่างประเทศ เพราะปัจจุบัน ประเทศไทยมีการนำเข้าน้ำมันดิบถึง 1.7 ล้านบาร์เรลต่อวัน ติด 1 ใน 25 ของผู้นำเข้าน้ำมันที่มากที่สุดของโลก

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันยอดจำหน่ายน้ำมัน E85 มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น จากเดิม 327 ลิตรต่อวัน ในปี 2552 เป็น 2,210 ลิตรต่อวัน ในปัจจุบัน และมีแนวโน้มที่ผู้ประกอบการ จะขยายสถานีบริการน้ำมัน E85 เพิ่มขึ้น

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง