เร่งแก้ระบบนัมเบอร์พอร์ตบิลิตี้ปีหน้า

เร่งแก้ระบบนัมเบอร์พอร์ตบิลิตี้ปีหน้า

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายปรีย์มน ปิ่นสกุล ประธานกรรมการ บริษัท ศูนย์ให้บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์ จำกัด หรือ เคลียริ่งเฮ้าส์ เปิดเผยว่า ขณะนี้เคลียริ่งเฮ้าส์ อยู่ระหว่างการแก้ไขระบบโอนสิทธิ์ผู้ใช้บริการโทรศัพท์มือถือ ตามเงื่อนไขการให้บริการนัมเบอร์พอร์ตบิลิตี้ ซึ่งพบว่า จากการตรวจสอบในเบื้องต้น 500 เลขหมาย สามารถโอนสิทธิ์ใช้บริการได้ร้อยละ 90 ที่เหลือประมาณร้อยละ 10 ยังไม่สามารถโอนสิทธิ์ได้ เนื่องจากขัดข้องด้านระบบ โดยศูนย์เคลียริ่งเฮ้าส์จะเร่งซ่อมให้เสร็จโดยเร็ว ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นถือว่าน้อยกว่าในต่างประเทศ ประกอบกับไทยมีเวลาเตรียมตัวเพียง 2 เดือน ในขณะที่ต่างประเทศใช้เวลาทดสอบนานถึง 4 เดือน ซึ่งหากแก้ปัญหาดังกล่าวได้ ในวันที่ 15 ธ.ค. นี้ จำนวนเลขหมาย และจุดให้บริการจะเพิ่มมากขึ้น จากปัจจุบันที่ให้บริการได้วันละ 500 เลขหมาย เฉพาะในเขตกรุงเทพฯ คาดว่า จะสามารถขยายเครือข่ายได้ทั่วประเทศ ในเดือน ม.ค. 2554

อย่างไรก็ตาม ในช่วงทดสอบระบบตั้งแต่ วันที่ 5-15 ธ.ค. นี้ ผู้ให้บริการทั้ง 5 ราย ยังไม่คิดค่าบริการการย้ายเครือข่าย เลขหมายละ 99 บาท และยังไม่มีรายใด ที่ออกโปรโมชั่นดึงดูดลูกค้าให้ย้ายค่าย