โอลิมปิก 2020

บ.น้ำตาลตั้งเป้าปี53-54อ้อยเข้ารง.2ล.ตัน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสมพิศ สุวรรณรัตน์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่บริษัทน้ำตาลและอ้อยตะวันออก จ.สระแก้ว กล่าวว่า ขณะนี้ เป็นการเริ่ม เปิดรับซื้อผลผลิตอ้อยจากเกษตรกร เพื่อนำเข้าสู่ขบวนการผลิตและแปรรูป โดยในฤดูกาลผลิต 2553/2554 ซึ่งเริ่มเปิดได้ตั้งแต่วันนี้ ไปจนถึงเดือนมีนาคม 2554 ทางเราได้เตรียมแผนสำรองไว้แล้ว ถ้าเกิดปัญหากับเครื่องจักรกล

ทางด้าน นายชาญชัย คุณาพรพิทักษ์ กรรมการและผู้จัดการคลัง บริษัทน้ำตาลและอ้อยตะวันออก กล่าวว่า ขณะนี้บริษัทน้ำตาลตะวันออก ได้รับพนักงานเพิ่มอีก จำนวน 600 คน ได้ตั้งเป้าไว้ว่า จะมีอ้อยจากเกษตรกรเข้าสู่โรงงานไม่ต่ำกว่า 2 ล้านตัน คาดว่าจะมีเงินหมุนเวียนให้กับเกษตรกร มากกว่า 20,000 ล้านบาท ทั้งนี้ ปัจจุบันราคาอ้อยที่รับซื้อความหวานอยู่ที่ 10 ซีซีเอส ตันละ 945 - 1,100 บาท แต่ก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพความหวานของอ้อยด้วย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง