โอลิมปิก 2020

TMBปรับขึ้นดบ.เงินกู้-เงินฝาก มีผลวันนี้

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายบุญทักษ์ หวังเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) หรือ TMB เปิดเผยว่า ธนาคารปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ และอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงเงินให้สินเชื่อ โดยให้มีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน ปรับขึ้น จากร้อยละ 1 เป็นร้อยละ 1.1 เงินฝาก 6 เดือน จากร้อยละ 1.2 เป็นร้อยละ 1.3 เงินฝาก 12 เดือน จากร้อยละ 1.2 เป็นร้อยละ 1.5 เงินฝาก 24 เดือน จากร้อยละ 2 เป็นร้อยละ 2.25 และ เงินฝาก 36 เดือน จากร้อยละ 2.25 เป็นร้อยละ 2.5 ส่วน เงินฝากประจำสะสมทรัพย์ 25 เดือน ปรับขึ้นจากร้อยละ 1.95 เป็นร้อยละ 2.25 เงินฝากประจำ TMB Floating Time Deposit ประเภท 12 เดือน ปรับเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 1.45 เป็นร้อยละ 1.75ประเภท 24 เดือน จากร้อยละ 2.25 เป็นร้อยละ 2.5 และประเภท 36 เดือน จากร้อยละ 2.5 เป็นร้อยละ 2.75 เงินฝากประจำ ดอก
เบี้ยด่วน 3 เดือน ปรับเพิ่มจากร้อยละ 1.5 เป็นร้อยละ 1.7 และประเภท 12 เดือนร้อยละ 1.75 เป็นร้อยละ 1.9

นอกจากนี้ ยังปรับอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง สำหรับเงินให้สินเชื่อ เพิ่มขึ้นจากเดิมอีกร้อยละ 0.125 ต่อปี ทำให้อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกู้มีระยะเวลา (MLR) เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 6.50 ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (MOR) เป็นร้อยละ 6.75 ลูกค้ารายย่อยชั้นดี (MRR) อยู่ที่ร้อยละ 7 และอัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำสินเชื่อบุคคล CPR คงเดิมที่ร้อยละ 18

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง