พณ.จ่อนำผู้แทนค้าไทยเยี่ยมฮ่องกง มาเก๊า

พณ.จ่อนำผู้แทนค้าไทยเยี่ยมฮ่องกง มาเก๊า
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางพรทิวา นาคาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ในระหว่างวันที่ 10-13 ธ.ค.นี้ ตนจะนำคณะผู้แทนการค้าไทย ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงพาณิชย์ และตัวแทนจากสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เดินทางเยือนฮ่องกงและมาเก๊า เพื่อกระชับความสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายการประสานงาน ผ่าน 3 สมาคมของผู้ค้าข้าวของฮ่องกง และสมาคมธุรกิจไทย-มาเก๊า โดยจะใช้การประชาสัมพันธ์ที่มุ่งเน้น การเจาะตลาดเป้าหมายที่มีศักยภาพและกำลังซื้อสูง และสำหรับฮ่องกงและมาเก๊า ถือเป็นตลาดการส่งออก ที่มีศักยภาพ เนื่องจาก เป็นตลาดนำเข้าข้าวที่สำคัญของไทย โดยนำข้าวหอมมะลิไทย ที่มีคุณภาพดี ประมาณ 200,000-250,000 ตันต่อปี อีกทั้ง ฮ่องกง ยังเป็นศูนย์กลางการจัดแสดงสินค้านานาชาติ ในภูมิเอเชียและมีแนวโน้มเศรษฐกิจเติบโตอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น การประชาสัมพันธ์ข้าวหอมมะลิไทย ในฮ่องกงและมาเก๊า เพื่อเป็นการกระตุ้นตลาดและเผยแพร่คุณภาพข้าวหอมมะลิไทย ไปสู่ ผู้บริโภคในวงกว้างได้มากยิ่งขึ้น

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง