มท.3เสนอเลิกพรก.3จ.ชายแดนใต้จ.ละ1อ.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ระบุ การยกเลิกการประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน บาง พื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จะไม่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า จากกรณีที่ตนเองได้เสนอแนวคิดให้ยกเลิกการประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน นำร่องใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดละ 1 อำเภอ โดยใน จ.ยะลา ในพื้นที่อำเภอเบตง จ.นราธิวาส จะยกเลิกที่อำเภอแว้ง หรือ อ.สุคีริน และในจ.ปัตตานี จะยกเลิกที่อำเภอแม่ลาน โดยจะใช้พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรแทน เนื่องจากในอำเภอดังกล่าว เกิดเหตุปีละไม่เกิน 2 ครั้ง อีกทั้งการใช้อำนาจ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ในบางครั้ง ไปลิดรอนสิทธิของประชาชนในพื้นที่

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า การยกเลิก พ.ร.ก.ในพื้นที่ดังกล่าว จะไม่กระทบต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้เนื่องจากเจ้าหน้าที่ของรัฐเอง ก็ไม่อยากจะใช้อำนาจพิเศษที่ไปกระทบกระเทือนจิตใจของพี่น้องประชาชนด้วยซ้ำไป และเมื่อบ้านเมืองเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว เจ้าหน้าที่เองก็ไม่อยากได้อำนาจสิทธิพิเศษนี้ไป ทำให้กระทบกระเทือนพี่น้องประชาชน ซึ่งฝ่ายความมั่นคงที่อยู่ในพื้นที่รู้ดี และอยากให้มีการประกาศยกเลิกด้วยซ้ำไป