สนุกสายเปย์ แม่ฉันต้องได้!

ลูกจ้างเซ็ง! ขึ้นค่าแรง31จ.ต่ำกว่า10 บ.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายมนัส โกศล ประธานองค์การแรงงานแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ทางกลุ่มลูกจ้าง รับได้ จากมติคณะกรรมการค่าจ้างที่ให้ปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ ทั่วประเทศเฉลี่ย 11 บาท ต่อวัน แต่เห็นว่าในส่วนของ 31 จังหวัด ที่ได้รับการปรับขึ้นค่าจ้างต่ำกว่า 10 บาท ต่อวัน ยังถือว่าน้อยเกินไป ดังนั้น เตรียมมายื่นหนังสือถึงปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะประธานบอร์ดค่าจ้าง ในวันที่ 14 ธ.ค. นี้ เพื่อให้ทบทวนมติดังกล่าว โดยจะให้มีการปรับขึ้นค่าจ้างในส่วนของ 31 จังหวัด ให้มีความเหมาะสมต่อไป

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของลูกจ้าง เห็นว่า มติบอร์ดดังกล่าวที่ให้ปรับขึ้นค่าจ้าง จังหวัดภูเก็ตสูงสุด 17 บาท ต่อวัน นั้นถือว่า เป็นระดับที่สูงเกินไป ซึ่งคณะกรรมการ ควรพิจารณาให้เกิดความเหมาะสม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง