ผบ.สส.ห่วงสถานการณ์บ้านเมืองช่วงปีใหม่

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

การประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2554 ที่มี พล.อ.ทรงกิตติ จักกาบาตร์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธาน ซึ่งที่ประชุม ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้แสดงความเป็นห่วงถึงภาพรวมสถานการณ์บ้านเมืองและวันหยุดยาว ในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยเฉพาะการปฏิบัติงานในพื้นที่ภาคใต้ จึงสั่งการให้หน่วยทหารทุกหน่วยของกองทัพ ให้การสนับสนุนการทำงาน
ของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ภาคใต้ ส่วนในพื้นที่ กทม. ก็ได้เน้นย้ำให้มีการระมัดระวัง ตรวจตราดูแลความปลอดภัย นอกจากนี้ ในที่ประชุมกองทัพบก ได้รายงานการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ซึ่งกองทัพบก ได้จัดกำลังพล พร้อมยุทโธปกรณ์ ยานพาหนะ เข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ด้วยการสร้างทำนบป้องกันน้ำท่วม สร้างสะพานชั่วคราว ซ่อมแซมถนน และแจกจ่ายยา เวชภัณฑ์ ในการรักษาพยาบาลขั้นต้น นอกจากนี้ ยังได้จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว ในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ลำบาก

ด้าน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้รายงานการปฏิบัติงานด้านชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ของศูนย์ปฏิบัติการตำรวจชายแดนภาคใต้ ด้วยการน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา มาใช้ โดยจัดตั้ง โครงการ จำนวน 4 โครงการ เพื่อสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจที่ดี ระหว่างประชาชนและเจ้าหน้าที่