9ตุลาการเผยแพร่คำวินิจฉัยคดี29ล.ผ่านเว็บ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ศาลรัฐธรรมนูญ ได้เผยแพร่เอกสารคำวินิจฉัยกลาง และคำวินิจฉัยส่วนตน ของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแล้ว ในคดียุบพรรคประชาธิปัตย์ จากกรณีการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง จำนวน 29 ล้านบาทผิดวัตถุประสงค์ จากที่ได้มีคำวินิจฉัยในคดีนี้ไปแล้ว เมื่อวันที่ 29 พ.ย.ที่ผ่านมา โดยขณะนี้ได้ทำการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อให้ประชาชนผู้ที่สนใจได้เข้ามาศึกษา ทั้งนี้ คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทุกคนได้ทำการวินิจฉัยในประเด็นที่ได้ตั้งไว้ ทั้ง 5 ประเด็น ครบถ้วนแล้ว