สนุกสายเปย์ แม่ฉันต้องได้!

กกร.แนะพณ.ดูต้นทุนก่อนขยายเวลาตรึงราคา

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายดุสิต นนทะนาคร ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ ควรจะต้องดูความเหมาะสมของต้นทุนการผลิตสินค้า ที่ ต้องดูแลเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม ทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค หากมีนโยบายจะให้ผู้ประกอบการผลิตสินค้า ตรึงราคาจำหน่ายสินค้าออกไปอีก 3 เดือน หรือ จนถึงสิ้นเดือน มี.ค. 2554 เนื่องจากเชื่อว่า ผู้ผลิต ไม่ต้องการขึ้นราคาสินค้า หากไม่จำเป็นจริงๆ ดังนั้นควรจะคำนึงถึงข้อเท็จจริงในแต่ละรายการสินค้า เพราะ หากต้นทุนการผลิต เพิ่มสูงขึ้น เช่น สินค้ากลุ่มที่นำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ ก็จะทำให้ผู้ผลิตไม่สามารถแบกรับภาระต้นทุนที่เพิ่มขึ้นมาได้ ก็ควรจะต้องปล่อยให้ขึ้นราคาเพื่อให้เป็นไปตามกลไกของตลาด

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง