กสิกรขึ้นดอกเบี้ยเงินกู้-เงินฝากมีผล8ธค.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสมเกียรติ ศิริชาติไชย รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ธนาคารได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 8 ธ.ค.นี้ เป็นต้นไป สำหรับเงินฝากประจำ 3 เดือน ปรับขึ้นอีกร้อยละ 0.10-0.25 เป็นร้อยละ 0.95 -1.15 เงินฝากประจำ 6 เดือน ปรับขึ้นอีกร้อยละ 0.15-0.25 เป็นร้อยละ 1.25-1.40 เงินฝากประจำ 12 เดือน ปรับขึ้นร้อยละ 0.20-0.45 เป็นร้อยละ 1.40-1.60 เงินฝากประจำ 24 เดือน ปรับขึ้นร้อยละ 0.15-0.25 เป็นร้อยละ 2.15-2.25 เงินฝากประจำ 36 เดือน ปรับขึ้นร้อยละ 0.25 เป็นร้อยละ 2.50

นอกจากนี้ยังได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงินอีกร้อยละ 0.10-0.25 โดยอัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงินอายุ 1 เดือน อยู่ที่ ร้อยละ 1.15 ตั๋วแลกเงินอายุ 3 เดือน อยู่ที่ร้อยละ 1.25 -1.35 ตั๋วแลกเงินอายุ 6 เดือน อยู่ที่ร้อยละ 1.45-1.55
และตั๋วแลกเงินอายุ 12 เดือน อยู่ที่ร้อยละ 1.65-1.75 โดยปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้อีกร้อยละ 0.12-0.15 โดย MLR อยู่ที่ร้อยละ 6.12 MOR ร้อยละ 6.40 และ MRR อยู่ที่ร้อยละ 6.65