สอท.ชี้เอกชนยอมรับได้ขึ้นค่าแรง10-11บ.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ ส.อ.ท. เปิดเผยว่า ในวันที่ 9 ธ.ค.นี้ ที่คณะกรรมการไตรภาคี จะพิจารณาการปรับขึ้นค่าแรงอีก 10-11 บาท นั้น ทางภาคเอกชนรับได้ หากจะมีการปรับขึ้น แม้ว่าต้นทุนของภาคเอกชนจะเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 5 แต่หากผลผลิตดีขึ้น และความเป็นอยู่ของลูกจ้างดีขึ้น ก็ถือว่าเป็นผลดีกับทุกฝ่าย แต่ทั้งนี้มองว่า หากค่าแรงเพิ่มขึ้นจะกระทบกับธุรกิจ SME มากกว่าธุรกิจอื่นๆ อย่างไรก็ตาม ค่าแรงที่ปรับสูงขึ้น อาจจะทำให้สินค้าปรับขึ้นตามไปด้วย ซึ่ง กระทรวงพาณิชย์จะต้องดูแลราคาสินค้าให้เป็นไปตามกลไกของตลาด ซึ่งหากต้นทุนสูงขึ้น การปรับขึ้นราคาสินค้าก็มีความจำเป็น ไม่เช่นนั้น ผู้ประกอบการก็จะอยู่ไม่ได้ เพราะปัจจุบันผู้ประกอบการได้รับผลกระทบจากต้นทุนที่สูงขึ้นในหลายด้าน ทั้งใน
อัตราดอกเบี้ย และราคาวัตถุดิบนำเข้า