อัตราชดเชยข้าวเปลือกวันที่ 6-12 ธ.ค.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงพาณิชย์ ประกาศเกณฑ์กลางอ้างอิงข้าวเปลือกรอบที่ 1 ปีการผลิต 2553/2554 และรอบที่ 2 ปีการผลิต 2552/2553 ประจำวันที่ 6 ธันวาคม 2553 เพื่อใช้ในการจ่ายเงินชดเชย ระหว่างวันที่ 6-12 ธันวาคม 2553 ข้าวเปลือก รอบที่ 1 ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 13,871 บาท อัตราชดเชยตันละ 1,429 บาท ข้าวเปลือกหอมจังหวัด ตันละ 13,417 บาท อัตราชดเชยตันละ 883 บาท ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 8,905 บาท อัตราชดเชยตันละ 1,095 บาท ข้าวเปลือกปทุมธานี ตันละ 11,605 บาท ไม่ต้องชดเชย ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 15,463 บาท ไม่ต้องชดเชย

ข้าวเปลือก รอบที่ 2 ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 8,905 บาท อัตราชดเชยตันละ 1,095 บาท ข้าวเปลือกปทุมธานี ตันละ 11,605 บาท ไม่ต้องชดเชย ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 15,463 บาท ไม่ต้องชดเชย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง