พณ.เตรียมทูลเกล้าฯถวายสิทธิบัตรในหลวง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอลงกรณ์ พลบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ได้เตรียมทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายสิทธิบัตรการประดิษฐ์ใหม่ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน 3 ผลงาน
เพื่อร่วมเฉลิมฉลอง เนื่องในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 83 พรรษา โดยผลงานสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ทั้ง 3 ผลงาน ประกอบด้วย ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำด้วยรางพืชร่วมกับเครื่องกลเติมอากาศ , เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานจลน์
(ใบพัดเดี่ยว) และชุดสำเร็จเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานจลน์ (ชุดใบพัด) โดยผลงานทั้ง 3 ช่วยในการพัฒนาสภาพแวดล้อมและธรรมชาติ ให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น

นอกจากนี้ กรมทรัพย์สินทางปัญญา ยังได้จัดทำโปสเตอร์เผยแพร่ผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาในพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว โดยส่งไปยัง สถานทูตต่าง ๆ และหน่วยงานราชการ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติด้วย