สนุกสายเปย์ แม่ฉันต้องได้!

นายกฯ คาด ศก.ไทย ปี 54 ยังต้องลุ้น

นายกฯ คาด ศก.ไทย ปี 54 ยังต้องลุ้น
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เดินทางมายัง อิมแพคอารีน่า เมืองทองธานี เพื่อร่วมงานครบรอบ 100 ปี หอการค้าไทยจีน พร้อมบรรยายพิเศษเรื่องแนวโน้มเศรษฐกิจไทยว่า ไทยให้ความสำคัญกับจีนด้านการค้าเป็นอย่าง
มาก โดยเฉพาะสินค้าการเกษตร รวมทั้งการท่องเที่ยว ที่มีนักท่องเที่ยวมาก ทำให้ขยายตัวต่อเนื่อง ขณะที่การเงินการธนาคาร ก็มีธนาคารพาณิชย์ของไทย เข้าไปลงทุนในจีนจำนวนมาก ซึ่งความสัมพันธ์ไทยกับจีน พัฒนาในด้าน
เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และสังคม โดยเพิ่มเติมมากขึ้นในปี 2553 ทั้งนี้ตนคิดว่า ในปี 2553 นี้ เศรษฐกิจไทย จะโตขึ้นร้อยละ 7.5-8 โดยมาจากปัจจัยทางบวก ด้านการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวต่อเนื่อง และในไตรมาส 3 นี้ นักท่องเที่ยวจะขยายตัวร้อยละ 12.5 ส่วนเศรษฐกิจในปีหน้านั้น จะยังมีปัจจัยทั้งทางบวกและทางลบ ไม่มีความแน่นอน แต่เศรษฐกิจโลกจะชะลอเหลือร้อยละ 4 ซึ่งการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ก็ขึ้นอยู่กับเขตการค้าเสรีต่างๆ ที่ทำให้ขยายตัวได้ต่อเนื่อง ขณะเดียวกันการบริหารจัดการเรื่องปรองดองสมานฉันท์ของรัฐบาลนั้น จะทำให้ภาคเศรษฐกิจฟื้นตัวได้อย่างต่อเนื่อง โดยหลังการเลือกตั้งพรรคการเมืองใดจะเป็นรัฐบาลนั้น ตนก็มั่นใจว่านโยบายด้านเศรษฐกิจของไทยนั้น ก็จะเดินหน้า และหากการเมืองเดินตามกรอบกฎหมายรัฐธรรมนูญ ก็จะทำให้ฟื้นตัวได้อย่างต่อเนื่อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง