สหภาพฯขสมก.จี้รัฐเดินหน้าเมล์NGV4พันคัน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายวีระพงษ์ วงศ์แหวน เลขาธิการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ หรือ ขสมก. เปิดเผยว่า จะขอเข้าพบ นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี รองนายกฯ ในฐานะประธานคณะทำงานเพื่อศึกษาแผนฟื้นฟู ขสมก. เพื่อสอบถามความคืบหน้า โครงการรถ NGV 4,000 คัน เนื่องจากปัจจุบันรถเมล์วิ่งได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ และมีรถเสียไม่สมบูรณ์จำนวนมาก ทำให้รายได้ของ ขสมก.ลดลงกว่า 14 ล้านบาทต่อเดือน โดยขณะนี้รถเมล์ ขสมก. ชำรุดและเสียหาย ซึ่งหารายได้ไม่ได้ถึง 700 คัน ทำให้มีแนวโน้มใช้การไม่ได้เพิ่มขึ้นอีกเรื่อยๆ เพราะรถเมล์ ขสมก.ที่ใหม่ที่สุด มีอายุการใช้งานเฉลี่ยถึง 15 ปี ดังนั้นจึงต้องการให้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าก่อน เพราะหากคณะกรรมการชุดที่ นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี เป็นประธาน ไม่ใส่ใจ ตนจะขอเปิดประชุมวิสามัญ เพื่อแจ้งเรื่องให้กับพนักงาน และสมาชิกสหภาพแรงงาน ขสมก. รับทราบ เพื่อปฏิบัติการในเชิงรุก ซึ่งอาจมีการเคลื่อนไหวเพื่อผลักดันให้รัฐเร่งแก้ไขและช่วยเหลือ ขสมก.อย่างเร่งด่วน