คลังจับมือเอกชนร่วมลงทุนรถไฟความเร็วสูง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสมชัย สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กล่าวว่า กระทรวงการคลัง พร้อมด้วยกระทรวงคมนาคม เตรียมจัดงานทดสอบความสนใจ ภาคเอกชน ในการลงทุนโครงการรถไฟความเร็วสูง
2 เส้นทาง มูลค่ากว่า 3 แสนล้านบาท ในวันที่ 2 ธ.ค. นี้ โดยหวังสนับสนุนให้เอกชนเข้ามามีบทบาทเพิ่มขึ้น ในการร่วมลงทุน โครงการภาครัฐ ในรูปแบบ Public Private Partnerships (PPP)

โดยโครงการรถไฟความเร็วสูง ที่จะจัดทดสอบความสนใจ ในครั้งนี้ ประกอบด้วย เส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ระยะทาง 754 กิโลเมตร และเส้นทาง กรุงเทพฯ-ระยอง ระยะทาง 221 กิโลเมตร ซึ่งขณะที่ จนถึงวันนี้ มีกลุ่มเป้าหมายตอบรับเข้าร่วมงานดังกล่าว ประมาณ 300 คน ซึ่งมีทั้งนักลงทุน ที่มีประสบการณ์ในการลงทุนก่อสร้าง และดำเนินโครงการรถไฟความเร็วสูง และโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ ในรูปแบบ PPP โดย สคร. จะนำความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากภาคส่วนต่างๆ ที่มาร่วมงานนี้ มาสรุปและเสนอต่อคณะกรรมการ PPP เพื่อนำเสนอ ครม. ต่อไป