ไตรรงค์ยันหนุนศก.สร้างสรรค์เพิ่มรายได้

ไตรรงค์ยันหนุนศก.สร้างสรรค์เพิ่มรายได้
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานปิดการประชุมมหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์นานาชาติครั้งที่ 1 ระบุว่า เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เป็นโอกาสและทางรอดของประเทศขนาดเล็ก ที่จะใช้ในการแข่งขันกับประเทศอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ด้วยการใช้วัตถุดิบ ผลผลิต ในประเทศเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า ซึ่งรัฐบาลไทย พร้อมที่จะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่

อย่างไรก็ตาม การจัดงานในครั้งนี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ที่จะสร้างให้ประเทศไทยเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ในอนาคตจากเอกลักษณ์ที่มีความหลากหลาย ทั้งสภาพแวดล้อม การท่องเที่ยว อาหาร และวัฒนธรรมไทย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง