สนพ.เผยขนส่งทางบกใช้พลังงาน1.4หมื่นตัน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายวีระพล จิรประดิษฐกุล ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน หรือ สนพ. เปิดเผยถึงการใช้น้ำมันภาคขนส่งทางบก ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2553 อยู่ที่ 14,331 ตัน เทียบเท่าน้ำมันดิบ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 1 โดยการใช้น้ำมันดีเซล อยู่ในระดับใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา ในขณะที่น้ำมันเบนซินลดลงร้อยละ 2.7 ตามปัจจัยราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินในปีนี้ ที่ปรับตัวสูงขึ้นกว่าในปีที่ผ่านมาค่อนข้างมาก จึงทำให้ปริมาณการใช้ลดลง ขณะที่ LPG มีแนวโน้มลดลงร้อยละ 0.5 และ NGV ยังคงมีการใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ 26.4 เนื่องจากนโยบายส่งเสริมการใช้ NGV ของภาครัฐ ประกอบกับปัจจัยเสริมจากราคาน้ำมันเบนซิน และดีเซล ที่ปรับตัวสูงขึ้น จึงทำให้ประชาชนหันมาติดตั้งก๊าซ NGV มากขึ้น อย่างไรก็ตามในเดือน ก.ย. พบว่า จำนวนรถที่ติดตั้งก๊าซ NGV มีรวมทั้งสิ้น 205,517 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 32.9