ผู้ผลิตขอปรับราคาน้ำมันปาล์มลิตรละ10บ.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสมชัย จงสวัสดิ์ชัย อุปนายกสมาคมโรงกลั่นน้ำมันปาล์ม เปิดเผยว่า ได้ยื่นขอกรมการค้าภายใน ให้พิจารณาปรับขึ้นราคาจำหน่ายน้ำมันปาล์มบรรจุขวด 1 ลิตร เป็นขวดละ 48 บาท จากราคาเพดานควบคุมสูงสุด ที่ขวดละ 38 บาท เนื่องจากผู้ประกอบการประสบปัญหาผลปาล์มในประเทศขาดแคลนจากปัญหาอุทกภัย ทำให้ราคาผลปาล์มสด มีราคาสูงขึ้นเป็น 7 บาทต่อกิโลกรัม กระทบต้นทุนการผลิตที่สูงกว่า 40 บาทต่อกิโลกรัม ในขณะที่ราคาควบคุมของกระทรวงพาณิชย์อยู่ที่ 28-30 บาทต่อกิโลกรัม นอกจากนี้ยังได้ขอให้กระทรวงพาณิชย์ เปิดนำเข้าน้ำมันปาล์มดิบ เพื่อแก้ปัญหาผลผลิตในประเทศขาดแคลน และแก้ปัญหาต้นทุนการผลิตสูงของผู้ประกอบการ