สศช. เชื่อ ปีหน้าเศรษฐกิจโลกชะลอตัว

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สศช. เปิดเผยว่า เศรษฐกิจโลกในปี 2554 มีแนวโน้มการขยายตัวประมาณ ร้อยละ 3.8 โดยหลายประเทศจะมีการปรับนโยบาย เพื่อ
กระตุ้นเศรษฐกิจ โดยการใช้มาตรการการคลัง แบบหดตัว ในยุโรป เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สาธารณะ และการปรับตัวของดุลการค้า อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงค่าเงิน โดยในปี 2554 ภาวะเศรษฐกิจโลก มีแนวโน้มชะลอตัวลง โดยเศรษฐกิจสหรัฐฯ ขยายตัวประมาณ ร้อยละ 2.2 ยุโรปขยายตัวร้อยละ 1.4 ญี่ปุ่นขยายตัวร้อยละ 1.3 และจีนขยายตัวร้อยละ 9 โดยประเทศที่จะมีบทบาทสำคัญในการขยายตัวของเศรษฐกิจ หลังภาวการณ์ฟื้นตัว คือ ประเทศกำลังพัฒนาอย่างจีนและอินเดีย

ในขณะที่สัดส่วนหนี้สาธารณะของสหรัฐอเมริกา จะมีการขยายตัวของสูงกว่ากลุ่มประเทศอื่นๆ ในขณะที่กลุ่มประเทศกำลังพัฒนา ยังมีสัดส่วนต่ำ และไม่น่ากังวล ส่วนอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำในสหรัฐฯ และยุโรป จะส่งผลให้นักลงทุน โดยเฉพาะนักลงทุนสถาบัน มีแนวโน้มการกระจายไปยังลงทุนประเทศยังภูมิภาคอื่นๆ โดยเฉพาะประเทศที่กำลังพัฒนา ที่มีผลตอบแทนที่ดีกว่า