โอลิมปิก 2020

ส.โรงงานน้ำตาลพบไตรรงค์ทบทวนเงินชดเชย

ส.โรงงานน้ำตาลพบไตรรงค์ทบทวนเงินชดเชย
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายประกิต ประทีปะเสน ประธานคณะกรรมการประสานงาน 3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย เปิดเผย สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น.ว่า ตัวแทนของทั้ง 3 สมาคมฯ อยู่ระหว่างติดต่อประสานงาน เพื่อขอเข้าพบ และชี้แจงต่อ นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายเศรษฐกิจ ถึงผลดีผลเสียของการจ่ายเงินชดเชยให้กับกองทุนน้ำตาล ในอัตรา 5 บาทต่อกิโลกรัม แทนการปรับลดลงเหลือ 3 บาทต่อกิโลกรัม ตามมติของคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ที่เสนอให้รัฐบาลพิจารณาลดวงเงินนำเข้ากองทุนน้ำตาลในช่วงก่อนหน้านี้ โดยเห็นว่า ควรคงอัตราการส่งเงินโควตากองทุนน้ำตาลทรายไว้ตามเดิม เพื่อให้มีเงินสำรองจ่ายชดเชยให้กับชาวไร่อ้อย หากไม่สามารถขายอ้อยได้ตามราคาตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

นายประกิต ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ในปีนี้คาดว่า ปริมาณน้ำตาลทราย จะมีกำลังผลิตรวม ประมาณ 7 ล้านตัน แต่รัฐกำหนดน้ำตาลทรายโควตา สำหรับบริโภคในประเทศ 2.5 ล้านตัน ในขณะที่ความต้องการบริโภคภายในประเทศปีนี้อยู่ที่ 2.2 ล้านตัน เท่านั้น

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง