กรมเจ้าท่าอาจเวนคืนพท.ริมแม่น้ำทั่วปท.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายถวัลย์รัฐ อ่อนศิระ อธิบดีกรมเจ้าท่า ขณะนี้กรมเจ้าท่า กำลังศึกษาแผนการขุดลอกร่องน้ำ และขยายความกว้างของลำน้ำทั่วประเทศไทย โดยเฉพาะแหล่งน้ำสำคัญ ทั้งแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำยม แม่น้ำน่าน แม่น้ำปิง ให้กว้างขึ้นอีกเป็น 120-200 เมตร หลังจากที่เกิดเหตุน้ำท่วม ในหลายพื้นที่ ทุกภาคของประเทศไทย โดยการขยายพื้นที่ให้กว้าง เพื่อรองรับปริมาณน้ำฝน ในช่วงหน้าฝนและฤดูน้ำหลาก ทั้งนี้ยอมรับว่า บางพื้นที่อาจจะ ต้องมีการเวนคืนพื้นที่ของกรมเจ้าท่า ที่มีประชาชนเข้าไปบุกรุกอยู่อาศัยริมแม่น้ำ แต่เพื่อป้องกันเหตุน้ำท่วม ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ส่วนการดำเนินการนั้นจะเร่งให้เร็วที่สุดโดยเฉพาะ จุดสำคัญที่น้ำท่วมขังมากในช่วงที่ผ่านมา โดยงบประมาณที่ใช้ประมาณ 600 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยดำเนินการในแต่ละเส้นทาง