ประสพสุข พอใจ การทำงานวุฒิสภา

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายประสพสุข บุญเดช ประธานวุฒิสภา ประเมินผลการทำงานของวุฒิสภา ในสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ ที่จะมีการปิดสมัย ในวันที่ 28 พ.ย.นี้ โดยระบุว่า รู้สึกพอใจ เนื่องจากวุฒิสภา สามารถพิจารณากฎหมายที่ผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรได้ครบหมดทุกฉบับ โดยไม่มีการคั่งค้าง ส่วนปัญหาเรื่ององค์ประชุมไม่ครบ ที่ทำให้การประชุมล่มหลายครั้งนั้น ประธานวุฒิสภา ยอมรับว่า เป็นเรื่องที่ต้องมีการแก้ไข ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่มาจากปัญหาที่มีการประชุมที่ตรงกันกับการประชุมคณะกรรมาธิการ ซึ่งก็จะต้องปรับเวลาให้มีความเหมาะสม ในเรื่องของกระทู้ถามที่มีการคั่งค้างนั้น มาจากการที่รัฐบาลติดภารกิจ และขอเลื่อนการชี้แจงหลายครั้ง ซึ่งในสมัยประชุมสามัญทั่วไปหน้า ต้องขอความร่วมมือจากรัฐบาลมากกว่านี้ ประธานวุฒิสภา ยังปฏิเสธที่จะให้ความเห็นว่า สถานการณ์ทางการเมืองในขณะนี้ ที่ศาลรัฐธรรมนูญกำลังจะมีคำวินิจฉัยคดียุบพรรคประชาธิปัตย์ จะนำไปสู่การยุบสภาก่อนกำหนดหรือไม่