บางจากขึ้นน้ำมันดีเซล40สต.พรุ่งนี้

บางจากขึ้นน้ำมันดีเซล40สต.พรุ่งนี้

บางจากขึ้นน้ำมันดีเซล40สต.พรุ่งนี้
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ปตท. และ บางจาก ประกาศปรับขึ้นราคาน้ำมันดีเซล 40 สต./ลิตร มีผลวันพรุ่งนี้ ขณะที่ ราคาเบนซินยังคงระดับเดิม
ส่งผลให้ราคาขายปลีกน้ำมันตามสถานีบริการในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เป็นดังนี้ เบนซิน 91 ลิตรละ 36.24 บาท ,
แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 32.44 บาท, แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 30.94 บาท, ดีเซล B3 ลิตรละ 29.79 บาท และดีเซล B5
ลิตรละ 28.59 บาท ส่วนแก๊สโซฮอล์ E85 ลิตรละ 19.32 บาท และ แก๊สโซฮอล์ E20 ลิตรละ 30.14 บาท

นายสรัญ รังคสิริ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การตลาดขายปลีก หน่วยธุรกิจน้ำมัน PTT เปิดเผยว่า ปัจจัยพื้นฐาน
อุปสงค์สำหรับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันมีความชัดเจนมากขึ้นทั้งความต้องการน้ำมันดีเซลเพื่อทำความร้อนในฤดูหนาว
การท่องเที่ยวเดินทาง รวมถึงการออกมาตรการลดปริมาณการใช้น้ำมันเตาของรัฐบาลจีน ส่งผลให้ความต้องการใช้
น้ำมันในกลุ่มดีเซลมีปริมาณเพิ่มขึ้น