ครม.ประกาศ4อ.ในสงขลาเป็นพื้นที่เสี่ยง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายศุภชัย ใจสมุทร รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีว่า ที่ประชุมเห็นชอบ ตามที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน หรือ กอ.รมน. เสนอให้ประกาศพื้นที่ปรากฏเหตุการณ์ อันกระทบต่อความมั่นคง ภายในราชอาณาจักร ในพื้นที่ 4 อำเภอ จ.สงขลา ประกอบด้วย อ.จะนะ อ.เทพา อ.นาทวี และ อ.สะบ้าย้อย โดยมีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2553
ถึง วันที่ 30 พ.ย. 2554 ซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์ ในการคัดกรองผู้กระทำผิด

ขณะเดียวกัน คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณ 18 ล้านบาทเศษ ตามที่กระทรวงมหาดไทย เสนอขออนุมัติเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย ครัวเรือนละ 5,000 บาท เพิ่มเติม ใน 22 จังหวัด ที่เข้าข่ายน้ำท่วมฉับพลัน น้ำท่วมขัง
เกิน 7 วัน รวมกว่า 3,000 ครัวเรือน ทั้งนี้คณะรัฐมนตรี ได้เห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอในการเร่งรัดการขยายขอบเขต ให้กับครัวเรือน ที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ จำนวนกว่า 90,000 ครัวเรือน เพื่อให้ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้ ครอบคลุมทั่วประเทศ

อย่างไรก็ตาม คณะรัฐมนตรีอนุมัติวงเงิน 153 ล้านบาท จากงบกลาง เพื่อให้แก้ปัญหาเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชน ซึ่งได้ทำกินในพื้นที่ก่อนจะประกาศเป็น
พื้นที่ป่าสงวนและเกิดผลกระทบจากการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ด้วย