ครม.อนุมัติ1.84แสนล.ให้สนง.คกก.สุขภาพฯ

ครม.อนุมัติ1.84แสนล.ให้สนง.คกก.สุขภาพฯ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายมารุต มัสยวาณิช รองโฆษกประจำสำนักนายกฯ แถลงถึง มติการประชุมคณะรัฐมนตรีว่า ที่ประชุมมีมติอนุมัติเงินสนับสนุน ให้ตามที่สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ขอเพื่อในการใช้จ่ายของคณะกรรมการสมัชชาปฏิรูป และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ โดยอนุมัติเงินงบประมาณสำรองรายจ่าย ประจำปี 2553 เป็นจำนวนเงิน 184,074 ล้านบาท

นอกจากนี้ กระทรวงมหาดไทย ยังได้เสนอต่อที่ประชุม ให้เลื่อนการต่ออายุบัตรประชาชน ให้กับผู้ที่อาศัยในจังหวัดที่ประสบอุทกภัย ซึ่ง นายกรัฐมนตรี เห็นว่า ควรเลื่อนการต่ออายุบัตร ให้กับผู้ที่ถือบัตรประจำตัวประชาชน ที่หมดอายุให้ยังใช้งานได้อีก 120 วัน จากเดิม 60 วัน ให้กับประชาชนทั่วประเทศ เนื่องจากยังติดปัญหา ในเรื่องการออกบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ อีกทั้งในช่วงนี้ยังเป็นช่วงที่มีการจัดการเลือกตั้ง แทนตำแหน่งที่ว่างในหลายจังหวัด ดังนั้น ที่ประชุมจึงมติอนุมัติในเรื่องดังกล่าว