นายกฯสั่งICT-มท.-กฤษฎีกาแก้ปมสมาร์ทการ์ด

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมทั้ง กระทรวงมหาดไทย และคณะกรรมการกฤษฎีกาไปหารือกัน เพื่อให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชน เรื่องบัตรประจำตัวประชาชน แบบเอนกประสงค์ หรือ บัตรสมาร์ทการ์ด โดยในวันพรุ่งนี้
เวลา 9.30 น. ตนได้มอบหมายให้รองปลัดกระทรวงไอซีที ไปหารือ เพื่อให้ได้ข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาของรูปแบบ ที่ขัดกับรูปแบบที่กระทรวงไอซีที สั่งผลิตออกมาแล้วว่า 26 ล้านใบ เพื่อให้สามารถส่งมอบบัตรประชาชนต่อประชาชนได้เร็วที่สุด ทั้งนี้ ยังไม่สามารถระบุได้ว่า รูปแบบการดำเนินการจะเป็นอย่างไร และจะให้บริษัทเดิมหรือหาบริษัทใหม่เข้ามาดำเนินการ ก็ต้องหารือกันและนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ในสัปดาห์หน้าก่อน

แต่อย่างไรก็ตามเชื่อว่า จะไม่สามารถผลิตได้ทันภายในสิ้นปีนี้ เนื่องจากอย่างน้อยต้องใช้ ระยะเวลา 40-60 วัน ได้ นายอัชพร จารุจินดา เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา กล่าวว่า ปัญหาดังกล่าว อยู่ที่กฎกระทรวงมหาดไทย ซึ่งขณะนี้มีทางเลือกคือ การแก้ไขกฎกระทรวง หรือ การแก้ไขรูปแบบของบัตร โดย นายกรัฐมนตรี ขอให้หาทางยุติ ปัญหาโดยเร็วที่สุด