มติครม.ทุ่ม400ลบ.แจกพันธุ์ข้าวคนน้ำท่วม

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายวัชระ กรรณิการ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ในวันนี้ว่า ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติงบประมาณ ในการช่วยเหลือเกษตรกรที่ปลูกข้าว และประสบกับปัญหาอุทกภัย ในปี 2553 โดยการให้
เมล็ดพันธุ์ข้าวกับเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบ วงเงินจำนวนกว่า 400 ล้านบาท ซึ่งคาดว่า จะมีเกษตรกรได้รับความเดือดร้อนประมาณ 400,000 ราย พื้นที่รวม 5.26 ล้านไร่ ซึ่งคาดว่า จะมีผู้ได้รับความเสียหาย เกินร้อยละ 50 ประมาณ3.1 ล้านไร่ อย่างไรก็ตาม คาดว่าจะใช้เมล็ดพันธุ์ข้าว ในการให้ความช่วยเหลือ กับเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อน มีทั้งสิ้นจำนวน 24,000 ตัน ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เสนอมา

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง